top of page

Regeneratief ondernemen: van voetafdruk naar handafdruk 🖐

Duurzaamheid - een term die symbool staat voor 'een betere wereld’. Maar ook een term die vooral gefocust is op het verminderen van negatieve impact: minder vlees eten, minder vliegen, minder ongelijkheid.


Bij Etiquet vragen we ons steeds vaker af: is dat wel genoeg als we écht een duurzame toekomst willen creëren? Want de kans dat we de schade die we in het verleden hebben toegebracht daarmee herstellen, is klein. Gelukkig popt er steeds vaker een nieuw concept op: dat van regeneratief ondernemen, een vorm van ondernemen die vooral gericht is op het vermeerderen van positieve impact. In dit artikel lees je er meer over.


❓ Is duurzaam, tsja, duurzaam?

In de afgelopen jaren heeft duurzaamheid bij veel bedrijven een plek op de agenda gekregen. Van het in kaart brengen van de voetafdruk tot CO2-reducerende maatregelen en aandacht voor diversiteit en inclusie - er wordt steeds meer van hedendaagse bedrijven verlangd dat ze hun negatieve impact op de aarde verkleinen en actief bijdragen aan het creëren van een leefbare planeet. En maar goed ook! Want dat is hard nodig.


Aan de andere kant kan ook terecht de vraag worden gesteld of duurzaamheidsmaatregelen - die vooral gericht zijn op het verminderen van negatieve impact - genoeg zijn om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.


📉 Waarom het verminderen van negatieve impact niet genoeg is

De gezondheid van de aarde blijft achteruit gaan. Earth Overshoot Day - de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in één jaar kan produceren, heeft opgebruikt – viel dit jaar op 2 augustus. Als je naar de afgelopen 20 jaar kijkt, dan zie je dat deze datum steeds eerder in het jaar valt.


Dit betekent dat we de aarde jaar in, jaar uit, meer en sneller aan het uitputten zijn. Als je hier andere uitdagingen, zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit bij optelt, dan hoeven wij jullie niet uit te leggen dat alle seinen op rood staan. Het sturen op ‘zero negative impact’ is simpelweg niet genoeg meer. We zullen de schade die we de aarde in het verleden hebben aangedaan, en nog steeds doen, óók moeten herstellen.


Market with fresh fruit and vegetables
Foto door GreenForce Staffing via Unsplash

📈Van verminderen naar vermeerderen

Om dit te bereiken zullen we de switch moeten maken van bedrijven die zich enkel focussen op ‘het verminderen van negatieve impact’ - het gedachtegoed achter duurzaamheid - naar bedrijven die ‘het vermeerderen van hun positieve impact’ centraal stellen. Dit wordt ook wel regeneratief ondernemen genoemd. De essentie van regeneratief ondernemen is om als organisatie je niet alleen te beperken tot 'minder kwaad doen', maar vooral de focus te leggen op 'meer goed doen'.


‘Meer goed doen’ heeft in de meeste gevallen extra voordelen. Een heel concreet voorbeeld is het verminderen van je CO2 footprint. Dit kan door het verminderen van je uitstoot. Nog beter als een organisatie zich óók focust op het vermeerderen van het aantal bronnen dat CO2 uit de lucht haalt, zoals voedselbossen en planten. Dit laatste zorgt, naast de opname van CO2, namelijk ook voor meer biodiversiteit en verkoeling (mits je geen misbruik maakt van offsetting natuurlijk 😉). Maar denk ook eens aan de extra voordelen van meer water reinigen naast minder water vervuilen, of meer mensen helpen naast minder mensen schade toebrengen en ga zomaar door.


☘️ Drie eigenschappen van een regeneratief bedrijf

Een regeneratief bedrijf is een bedrijf dat meer teruggeeft aan onze planeet en de samenleving dan dat ze neemt. Daar waar een duurzaam bedrijf zich richt op het verminderen van haar negatieve sociale en/of ecologische voetafdruk, neemt een regeneratief bedrijf altruïstische maatregelen met een langetermijnvisie, die het herstel van natuurlijke hulpbronnen en sociale systemen bevorderen door de gezondheid van individuen, gemeenschappen en de planeet te ‘regenereren’.


Regeneratieve bedrijven zijn gestoeld op ten minste drie principes:

  1. Ze erkennen dat menselijke samenlevingen diep verankerd zijn in de biosfeer, en dat zij voor hun eigen voortbestaan afhankelijk zijn van de gezondheid van deze biosfeer. Het erkennen en respecteren van natuurlijke cycli is hier onderdeel van.

  2. Ze hebben een waardepropositie op het gebied van planetaire gezondheid en maatschappelijk welzijn voor de natuur en de samenleving als geheel.

  3. Ze geven meer dan dat ze nemen en streven naar een netto positieve impact.


Verantwoorde productieprocessen, het ondersteunen van de lokale economie, het garanderen van een veilige werkomgeving en het berekenen en optimaliseren van de impact op het milieu, zijn allemaal essentiële componenten van een regeneratieve bedrijfsstrategie. Kortom, in de gehele toeleveranciersketen krijgen mens en planeet de prioriteit. En daarmee kunnen we serieuze stappen zetten op weg naar een duurzame toekomst.


Wil je (nog) meer impact maken als organisatie en vind je het ook wel eens 'verfrissend’ om dingen ‘meer’ te doen in plaats van ‘minder’? Kijk dan eens kritisch naar je huidige duurzaamheidsbeleid. Veel van de initiatieven die nu gestoeld zijn op het verminderen van negatieve impact, kunnen kracht bijgezet worden door de focus te leggen op het vermeerderen van positieve impact.


Hulp nodig of eens sparren? Neem dan contact met mij op via pieter@etiquet.nl ☎️

留言


bottom of page