top of page

Bekijk onze Algemene Voorwaarden

1. Onze diensten

Etiquet is een duurzaamheidsstudio die bedrijven helpt het verschil te maken. Concreet helpen wij bij het verduurzamen van MKB-bedrijven, door:

  • Duurzaamheidsstrategie: (Her)definiëren van een duurzaamheidsstrategie voor jouw bedrijf.

  • Duurzaamheidsplan: Bepalen en vastleggen van de stappen om jouw duurzaamheidsambities te realiseren.

  • B Corp trajecten: Verkennen, behalen of behouden van de B Corp Certificering voor jouw bedrijf.

  • Trainingen: Inspireren van jou en je team op het gebied van duurzaamheid.

2. Onze samenwerking

Op jouw verzoek maken wij een voorstel op. Daarin beschrijven we wat gaan doen en hoe, wanneer en voor welke prijs we dat doen. Dit voorstel is 21 dagen geldig. Als jij tijdig met het voorstel akkoord gaat, komt er een overeenkomst van opdracht tot stand. Daarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Wij doen ons uiterste best om je te helpen met het verduurzamen van je bedrijf en geven daarover advies en training. Omdat het resultaat ook afhankelijk is van jouw eigen inspanning, kunnen wij je niet garanderen dat je dat resultaat ook haalt. Wel kunnen we je zo goed mogelijk helpen dit te bereiken.

3. Prijzen en kosten

Prijzen zijn excl. BTW en reiskosten. In het voorstel beschrijven we welke werkzaamheden we voor welke prijs verrichten. Wil je meer advies en hulp dan we vooraf hadden afgesproken? Dat kan natuurlijk. In dat geval laten we je weten dat deze werkzaamheden niet bij de prijs inbegrepen waren en wat de prijs voor deze werkzaamheden is.

 

Moeten we reizen voor een afspraak korter dan 4 uur? Dan brengen we deze extra reistijd in rekening, tegen 50% van het uurtarief. Als we in overleg met jou derden inschakelen zullen de kosten hiervoor ook bij jou in rekening gebracht worden.

4. Betaling van de factuur

Bij aanvang van iedere maand, sturen we onze factuur uit. Onze betalingstermijn is 21 kalenderdagen. Dit is een fatale termijn, wat wil zeggen dat je bij een niet tijdige betaling in verzuim bent, zonder dat we een herinnering of aanmaning hoeven te sturen. Als je niet op tijd betaalt kunnen we wettelijke handelsrente en 15% incassokosten in rekening brengen. Ook kunnen we besluiten om (tijdelijk) te stoppen met verlenen van onze diensten. Natuurlijk zullen we je dat wel vooraf laten weten.

5. Annulering

Bij annulering <4 weken voor aanvang (de dag dat het geannuleerde onderdeel plaats zou vinden) van het traject, behouden we ons het recht om gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

Annuleer je slechts een onderdeel van de opdracht, dan geldt het bovenstaande alleen voor dat deel. Hebben wij al kosten moeten maken die we niet meer terug kunnen krijgen, dan brengen we ook deze kosten in rekening.

 

Een sessie (meeting van >3 uur) mag tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst. Ben je hier later mee? Dan hebben we het recht om de kostprijs in rekening te brengen. Houd er rekening mee dat de annulering de doorlooptijd en planning in jouw nadeel kan beïnvloeden.

6. Overige

Wij zijn en blijven houder van alle rechten van intellectuele eigendom op de werken (trainingen, teksten, design) die ontstaan uit onze diensten. Deze mag je alleen met onze toestemming gebruiken.

 

Als wij door overmacht onze opdracht niet kunnen uitvoeren zijn wij geen schadevergoeding verschuldigd. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, met een maximum van €10.000,-.

De overeenkomst is naar Nederlands recht. Heb je een klacht? Laat het ons zo snel mogelijk weten, dan zoeken we samen naar een oplossing. Komen we er niet uit? Dat wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de rechter te Utrecht.

bottom of page