top of page

Duurzame mobiliteit: wat is het en waarom is het belangrijk?

Duurzame mobiliteit verwijst naar een manier van reizen die toekomstbestendig is. Reisbewegingen zonder negatieve impact, en liefst met een positieve impact, op het welzijn van mens en planeet dus. Toewerken naar duurzame mobiliteit draagt dan ook zeker bij aan het verduurzamen van je bedrijf. Wij helpen je op weg!

Wat is duurzame mobiliteit?

Mobiliteit gaat over verplaatsingen, en in deze context: hoe medewerkers van A naar B reizen. Woon-werkverkeer dus, maar ook het reizen naar klanten, locaties, of leveranciers.

Duurzame mobiliteit verwijst naar een manier van reizen die toekomstbestendig is. Reisbewegingen zonder negatieve impact, en liefst met een positieve impact, op het welzijn van mens en planeet dus. Waarbij er een goede balans bestaat tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat.

Door hier als werkgever aan bij te dragen, bereid je je als bedrijf voor op de nieuwe economie. En maak je deze mede-mogelijk.

Waarom is duurzame mobiliteit belangrijk?

Opgeteld hebben onze reisbewegingen nog altijd een flinke negatieve impact op mens en milieu. Hierbij kun je denken aan het veroorzaken of verergeren van gezondheidsproblemen, verlies van biodiversiteit, en klimaatverandering. Met o.a. stikstof, fijnstof, CO2 uitstoot, filestress en geluidsoverlast als boosdoeners.

Door toe te werken naar duurzame mobiliteit, vergroten we welzijn van zowel mens als planeet. Immers worden omgeving en wijzelf gezonder als we bijvoorbeeld overgaan op elektrisch of spierkracht. Minder lawaai en uitstoot, meer beweging.


Omdat de sleutel tot duurzame mobiliteit ligt in menselijk gedrag, kunnen individuele keuzes - of keuzes die je als bedrijf of team maakt - wel degelijk een groot verschil maken. Belangrijk om dit onderwerp en het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid op de agenda te zetten dus.


Welke rol speelt mobiliteit in de CO2-voetafdruk van het bedrijf?

De CO2-voetafdruk, of carbon footprint, van een bedrijf is een optelsom van de uitstoot van broeikasgassen die je als bedrijf genereert. Door de CO2-voetafdruk te berekenen, krijg je als bedrijf een beeld van je - meestal negatieve - impact op het milieu.

Met welk voertuig, hoe ver, en hoe vaak medewerkers zich verplaatsen, bepaalt dus een stukje van de CO2-voetafdruk van het bedrijf. Leggen medewerkers voor en naar werk flink veel kilometers af met de vracht-, bestel-, personenauto of het vliegtuig? Dan vergroot dat de CO2-footprint van jullie bedrijf aanzienlijk.

Het in kaart brengen en verduurzamen van jullie reisbewegingen is dan ook een goed idee. Het verkleint de CO2-voetafdruk en is daarmee een goede stap richting ‘t worden van een klimaatneutraal of CO2-neutraal bedrijf. Of zelfs richting Net Zero of klimaatpositief.

Hoe wordt een CO2-voetafdruk gemeten? Bij het berekenen van de CO2-footprint wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus, ook wel 'scopes' genoemd. Scope 1 emissies worden direct door jouw bedrijf veroorzaakt, bijvoorbeeld de uitstoot van eigen gebouwen en voertuigen. Scope 2 emissies zijn indirecte emissies, zoals de uitstoot die vrijkomt bij het opwekken van de energie die jullie verbruiken. Scope 3 emissies zijn emissies die worden veroorzaakt door je leveranciers of andere organisaties die helpen met het tot stand komen van je product of dienst.

Wat betekent dit voor mobiliteit? Hebben jullie een eigen wagenpark, dan valt de uitstoot van deze voertuigen onder Scope 1. Rijden medewerkers een privé auto om naar en voor werk te reizen, dan valt die uitstoot officieel onder Scope 3. Om die reden is het van belang dat bedrijven niet alleen hun uitstoot binnen Scope 1 en Scope 2 in kaart brengen, maar ook naar Scope 3 kijken.

Hoe werk ik als bedrijf toe naar duurzame mobiliteit?

Wil je toewerken naar duurzame mobiliteit van jullie bedrijf, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het doorvoeren van de volgende maatregelen:

  • Het financieel faciliteren en/of belonen van duurzame mobiliteit, door bijvoorbeeld een fietsplan of -abonnement, het verstrekken van een OV-abonnement, organiseren en belonen van carpooling, of kiezen voor elektrische lease-auto’s

  • Je faciliteiten inrichten op duurzame vervoersmiddelen, door bijvoorbeeld het plaatsen van (overdekte) fietsenrekken, installeren van een laadpaal, of kiezen van een locatie die goed bereikbaar is met het OV

  • Het aanmoedigen van online meetings voor bepaalde type overleggen, zodat er niet onnodig heen- en weer gereisd wordt

  • Het opstellen en doorvoeren van duurzaam mobiliteitsbeleid, waarin bijvoorbeeld duidelijk is vastgelegd voor welke afstanden jullie verwachten dat medewerkers de trein nemen in plaats van het vliegtuig

Wat het van je vraagt? Tijd en budget om veranderingen uit te denken en door te voeren, maar zeker ook aanhoudendheid en voorstellingsvermogen. De auto laten staan of zelfs verruilen is iets waar we aan moeten wennen. Daar als werkgever een standpunt over innemen en je medewerkers goede alternatieven bieden is duurzaam ondernemen ten voeten uit. Oh, en is de B Corp Certificering voor jouw bedrijf interessant? Dan komen bovenstaande maatregelen ook je B Corp score ten goede!


Door je in te zetten voor duurzame mobiliteit, verklein je de negatieve impact van jullie bedrijf. Zo draag je positief bij aan het welzijn van je medewerkers, medemens en de planeet. Een mooie manier om invulling te geven aan jullie duurzaamheidsdoelen en -ambities dus. Let’s go! 🚴🏽‍♀️

Comments


bottom of page