top of page
  • Foto van schrijverFloor

In 6 stappen aan de slag met een duurzaamheidsstrategie

Als je morgen nog bestaansrecht wilt hebben, moet je vandaag met duurzaamheid aan de slag. In een goede bedrijfsstrategie mag duurzaamheid dan ook echt niet meer ontbreken. Welke rol pakt jouw bedrijf in het creëren van een duurzame toekomst? En hoe vertaal je dat naar een duurzaamheidsstrategie? In dit artikel helpen we je op weg.


Wat is een duurzaamheidsstrategie?

Een duurzaamheidsstrategie is een lange termijn plan dat duidelijk maakt hoe je als bedrijf bijdraagt aan het creëren van een duurzame toekomst. Het laat zien op welke manieren je sociale en ecologische impact wilt maken, en helpt dan ook om richting en kleur te geven aan praktische maatregelen en initiatieven.


Een duurzaamheidsstrategie is wat ons betreft geslaagd wanneer …

⛳️ … deze in lijn is met je bedrijfsstrategie

✂️ ... er een bepaalde mate van focus is aangebracht

✨ … de gemaakte keuzes herkenbaar en inspirerend zijn voor je medewerkers

📣 … je deze kort en bondig kunt overdragen aan anderen

📊 … er meetbare elementen aan zijn toegevoegd


Foto van een voetbalveld, van bovenaf gefotografeerd
Beeld: Timothy Tan

Hoe stel je een duurzaamheidsstrategie op?


1️⃣ Laat je inspireren

Het opstellen van een duurzaamheidsstrategie is geen kinderspel, maar je staat er niet alleen voor. Veel bedrijven zijn je vóór geweest en hebben al eens een duurzaamheidsstrategie opgesteld. Kijk daarom eens of je online wat inspirerende voorbeelden kunt vinden. Van bedrijven binnen en buiten je sector. Van bedrijf die héél betekenisvol zijn of net starten met duurzaamheid. Inspiratie en ideeën gegarandeerd!


2️⃣ Ga om tafel met managers & medewerkers

Een goed duurzaamheidsplan stel je niet binnenskamers met enkel het managementteam op. Wat ons betreft betrek je hier zoveel mogelijk medewerkers bij, van diverse afdelingen en lagen. Organiseer bijvoorbeeld één-op-één interviews of een co-creatie sessie om op te halen waar zij duurzaamheidskansen voor het bedrijf zien.


Door managers en medewerkers actief te betrekken, is de kans groter dat je plan draagvlak heeft, energie geeft én uiteindelijk dus slaagt. Je kunt nog een stapje verder gaan door ook externe stakeholders om input te vragen, zoals investeerders, belangrijke klanten, ketenpartners of adviseurs. Waar lopen zij tegenaan als het gaat om duurzaamheid? En hoe denken ze dat jij daaraan kunt bijdragen?


3️⃣ Stel een toekomstvisie op

Een kraakheldere stip op de horizon is een essentieel onderdeel van een duurzaamheidsstrategie. Welke positieve verandering zien jullie graag terug in de wereld? Hoe ziet de ideale wereld eruit volgens jullie? Ga in een eerste co-creatie sessie met collega’s aan de slag met het opstellen van zo’n lange termijn visie op duurzaamheid. In onze trajecten noemen wij dit ook wel de ultimate outcome.


Logischerwijze staat deze visie niet te ver af van wat jullie als bedrijf doen. Voor een accountantskantoor is het bijvoorbeeld minder relevant om naar ontbossing of vervuiling van zoetwaterbronnen te kijken dan voor een voedsel- of papierproducent. Ga na welke sociale en/of ecologische thema’s jullie aan het hart gaan én binnen jullie circle of influence liggen, en gebruik dat als vertrekpunt voor je visie.


4️⃣ Definieer onderliggende impactpijlers & doelen

Wat moet er gebeuren om je toekomstvisie waar te maken? Als je de stip op de horizon hebt bepaald, kun je aan de slag met het bepalen van onderliggende strategische pijlers. Dit zijn focusgebieden binnen je duurzaamheidsstrategie, welke de volgende elementen bevatten:

  • Een heldere titel en omschrijving

  • Kerninitiatieven, die later richting geven aan praktisch(e) beleid en maatregelen

  • Sociale en/of ecologische doelstellingen of impact metrics, voor korte én lange termijn

  • Eventueel 1-2 Sustainable Development Goals (inclusief targets) per pijler

Een manier om eerste richtingen voor jullie strategische pijlers te verkennen, is het creëren van een stakeholder map. Wie zijn jullie belangrijkste stakeholders? Met andere woorden: voor of met wie willen jullie je ultimate outcome realiseren? Maak een Top 3 van stakeholders en bepaal welke desired change jullie per stakeholder willen creëren. Geheid dat dat richting geeft aan jullie strategische pijlers.


Het definiëren van deze strategische pijlers is een grote en vaak uitdagende stap. Want hier komen keuzes bij kijken. En kiezen wat je niet gaat doen als het gaat om duurzaamheid, doet soms pijn. We raden je daarom aan om wat reflectietijd in te bouwen en jullie keuzes later nog eens bij elkaar te checken.


5️⃣ Maak de vertaalslag naar praktische initiatieven

Gaaf, je hebt je strategische kapstok staan! Nu is het tijd om deze praktisch te maken en te vertalen naar concrete maatregelen en initiatieven. Het is leuk om dit samen met collega’s te doen. Organiseer bijvoorbeeld een creatieve sessie en brainstorm samen over kleine en grote acties, per pijler natuurlijk. Een impact vs. effort matrix helpt om je ideeën te prioriteren.


Heb je keuzes gemaakt? Vang deze dan in een praktisch plan. Dat kan wat ons betreft gewoon in Excel. Maar je kunt ook visueler te werk gaan, door bijvoorbeeld een MIRO-bord aan te maken. Vergeet niet om een budget, verantwoordelijke én deadline aan iedere actie te koppelen. Zo kom je sneller in beweging en houd je elkaar scherp.


6️⃣ Houd zicht op je progressie

Plannen zijn niets waard zolang ze niet worden uitgevoerd, toch? Het monitoren van je progressie is dan ook cruciaal als je als bedrijf wilt verduurzamen. Zo kun je zorgen dat je met de juiste dingen bezig gaat én blijft, en bijsturen als je voortgang anders is dan verwacht.


Een simpele manier om hiermee te starten, is om elk(e) kwartaal of maand met een aantal collega’s in te checken. Welke stappen zijn er de afgelopen tijd gezet en welke taken staan er voor de komende tijd op de agenda? En hoe staat het met de doelen die zijn opgesteld?


Door regelmatig bij elkaar te komen, stil te staan bij successen én vooruit te kijken, houd je duurzaamheid hoog op de bedrijfsagenda en kun je - als team - het verschil (blijven) maken voor mens en planeet.


Meer weten?

Heb je meer vragen over hoe wij dit proces aanvliegen of ben je benieuwd hoe Etiquet jouw bedrijf kan helpen? Neem dan contact op met Floor via floor@etiquet.nl of 0621196702.

Comentarios


bottom of page