top of page

Hoe gaat het met de SDGs en wat kun je als bedrijf zelf doen?

Het is vandaag SDG Action Day. Een mooi moment om de balans op te maken: hoe staat het eigenlijk met de Sustainable Development Goals? Liggen we op koers om in 2030 de 17 doelen te bereiken, die de VN-landen in 2015 met elkaar stelden?


Zoals je wellicht weet, kijken wij graag met een positieve en hoopvolle blik naar de toekomst. Daarom deelden we eerder deze vijf hoopgevende documentaires. En om diezelfde reden laten we vandaag zien dat - hoewel het met ons milieu natuurlijk de verkeerde kant op gaat - er wereldwijd ook flinke stappen de goede richting op worden gemaakt.


We lichten een aantal van de 17 SDGs uit.


SDG 1: Stop armoede in al haar vormen


Iedere SDG heeft een aantal targets en indicatoren. Eén van de targets van SDG 1 (stop armoede) is: tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor iedereen wereldwijd.


En dat gaat goed. Hoewel in 1981, het begin van de meting, nog bijna 44% van de wereldbevolking van minder dan $2,15 per dag moest leven, was dat in 2019 nog maar 8,4%. Sindsdien is de armoede waarschijnlijk door toedoen van COVID-19 een klein stukje gestegen. Desondanks is deze progressie ongekend!SDG 3: Goede gezondheid en welzijn voor iedereen


Eén van de doelen van SDG 3 is het stoppen van alle vermijdbare gevallen van kindersterfte. In 2030 willen de landen van de Verenigde Naties dat nog maximaal 25 kindjes jonger dan vijf jaar overlijden per 1000 geboortes. En daar zijn we bijna! In 1990 overleden bijna 100 kindjes per 1000 geboren baby’s. In 2020 waren dit er 37.


Alles boven de nul is teveel, maar ‘t is wel flinke vooruitgang!


SDG 4: Adequaat onderwijs voor iedereen


Wat ons opviel aan SDG 4, is dat in de targets telkens gerefereerd wordt naar ‘girls and boys’ en ‘women and men’, terwijl de meeste mensen in de spreektaal nog altijd van ‘boys and girls’ en ‘men and women’ spreken. Een super subtiel semantisch verschilletje, maar wel een belangrijke: voor meisjes en vrouwen moet er nog net wat harder gestreden worden als het gaat om gelijke onderwijskansen. Dit is één van onze favoriete datapunten. Hoewel er in 1970 voor iedere jongen slechts 0,79 meisjes naar school gingen, gingen er in 2015, 2016 en 2017 voor iedere jongen ook een meisje naar school. Momenteel zitten we op 0,99 meisjes per jongen.

Daarnaast is de doorstroom van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs van 41% naar 77% gestegen tussen 1970 en nu, en geletterdheid van 67% naar 87%.


SDG 7: Betaalbare en duurzame energie


Duurzame energie (SDG 7) is niet zo’n succesverhaal als armoede en onderwijs, maar het gaat wel langzaam de goede kant op. Hoewel het aandeel hernieuwbare elektriciteit tussen 1990 en 2003 daalde (van 19,3% naar 17,4%), groeide het daarna tot 22,8% in 2030. Nog lang niet waar we zijn moeten, maar it’s a start. En als we niet naar elektriciteit, maar naar energie in het algemeen kijken, zien we nog altijd een deprimerende trend: steeds fossieler.


SDG 11: Maak steden en nederzettingen veilig, weerbaar en duurzaam

In 2030 willen we dat iedereen een adequate, veilige en betaalbare woning heeft. Dat zegt SDG 11. Als we kijken naar het aantal mensen dat in sloppenwijken woont, zien we een positief beeld. In 2000 woonde een schokkende 40% van de stadsbewoners in sloppenwijken. In 2018 nog 29%.SDG 15: Bescherm, herstel en bemoedig duurzaam gebruik van onze ecosystemen


De VN meldt dat 50% van ‘key biodiversity areas’ in 2021 beschermd was. Dat is natuurlijk goed nieuws. Let wel dat dit niet betekent dat de helft van onze planeet beschermd is, maar de helft van de gebieden die bestempeld zijn als “belangrijk voor biodiversiteit”.


Wat kun je als bedrijf doen om aan de SDGs bij te dragen?


Het gaat goed met de SDGs, wanneer we naar de sociale en economische doelen kijken. Als we naar de milieudoelen kijken, ziet het plaatje er een stuk minder rooskleurig uit.


Gelukkig kun je als bedrijf veel doen. In dat woord ‘veel’ zit gelijk een probleempje. Want met een totaalpakket aan 17 Sustainable Development Goals en 169 targets, is het verleidelijk om aan heel veel doelen (een klein beetje) te willen bijdragen.


Nah-ah. Onze ervaring leert dat je als bedrijf realistisch gezien een wezenlijk verschil kunt maken op één tot drie Sustainable Development Goals. En dat het loont om keuzes te maken; waar ben je van én waar ben je niet van? Etiquet helpt bedrijven om deze focus aan te brengen, veelal als onderdeel van een strategiesessie of strategietraject.


Zo hebben we voor onze klant Appsolutely drie impactpijlers gedefineerd en één SDG aan iedere pijler gekoppeld. Dat maakt ‘t ook gemakkelijker om vervolgens concrete doelen en KPIs op te stellen, gekoppeld aan een selectie van de 169 targets van de SDGs.


Meer weten? Stuur ons een berichtje!


Foto credits: Heather ShevlinComentários


bottom of page