top of page
 • Foto van schrijverFloor

De nieuwe B Corp standaarden: Wat zijn ze en wat betekenen ze voor jouw bedrijf?

Het B Corp raamwerk gaat veranderen: vanaf 2026 legt B Lab haar duurzaamheidslat flink omhoog en worden er nieuwe standaarden geïntroduceerd. En da's heel goed nieuws. Want wat we gisteren duurzaam vonden, vinden we vandaag heel normaal.


Maar dit heeft natuurlijk impact op hoe bedrijven zich straks certificeren en hercertificeren. Als B Corp of bedrijf met B Corp ambities is het belangrijk om je hierop voor te bereiden. In dit artikel nemen wij je mee in de laatste draft van de nieuwe standaarden.


Waarom veranderen de B Corp standaarden?

Wie een blik werpt op een nieuwsfeed, LinkedIn-berichten of het avondjournaal weet dat de wereld er niet goed aan toe is. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en voelbaar, en sociale crises blijven elkaar opvolgen.


Dat we burgers, overheden én bedrijven hard nodig hebben om het tij te keren, was al duidelijk. Maar we moeten de lat hoger leggen om de sociale en ecologische vraagstukken van vandaag het hoofd te bieden.

En dat ziet B Lab - de organisatie achter de B Corp Certificering - ook in. In 2020 kondigde B Lab al aan dat de standaarden gaan veranderen:


"We must advance the standards for B Corp Certification to meet the magnitude of the challenge ahead."

Daarnaast is 't de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het huidige B Corp raamwerk een aantal tekortkomingen heeft (ook erkend door B Lab, trouwens). Denk bijvoorbeeld aan:

 • De vragen in de B Impact Assessment worden niet altijd goed afgestemd op ’t land, de sector of grootte van het bedrijf.

 • Er is (teveel) keuzevrijheid in hoe je naar de benodigde 80 punten toewerkt, waardoor niet alle onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen.

 • B Corps zijn op dit moment niet verplicht om hun score na 3 jaar te verbeteren; zolang ze maar boven de 80 punten blijven.

 • Bedrijven die in hart en nieren betekenisvol zijn? Dat zie je niet altijd terug in de score, waardoor vergelijkingen tussen de scores van B Corp-bedrijven niet altijd eerlijk en representatief zijn voor hun daadwerkelijke impact.

 • De huidige standaarden dagen bedrijven onvoldoende meer uit.


De tweede versie van de standaarden

Zoals we al zeiden, heeft B Lab deze evolutie van standaarden al in 2020 aangekondigd. Sindsdien is de organisatie ontzettend druk met onderzoek doen, nieuwe standaarden definiëren en feedback ophalen. En dat doen ze op bewonderenswaardige manier: middels wereldwijde surveys en focus groepen met experts en allerlei soorten stakeholders.


Eind 2023 heeft B Lab het 2de concept met B Corp standaarden gelanceerd. Dat is ook de draft waar wij dit artikel op hebben gebaseerd. In grote lijnen kunnen we hier al ontzettend veel uithalen, maar het kan dus zijn dat er nog dingen veranderen.


Drie grootste veranderingen op een rij

Wat gaat er precies veranderen? Op hoofdlijnen, lichten we graag drie veranderingen uit:


Cherry-picking is verleden tijd

Binnen het huidige B Corp raamwerk kunnen bedrijven zelf kiezen met welke onderwerpen ze aan de slag gaan. Als ze maar minimaal 80 punten scoren. Cherrypicking noemen wij dat. Door deze flexibiliteit krijgen belangrijke impact-thema's vaak onvoldoende aandacht. Zo zien wij in de praktijk dat onderwerpen als diversiteit, gelijkwaardigheid & inclusie en het meten van de CO2-uitstoot vaak worden geparkeerd.


Wij zijn dan ook blij dat dit in het nieuwe raamwerk niet meer kan. Binnen de nieuwe B Corp standaarden moeten bedrijven aan minimale eisen voldoen voor een vaste set impact onderwerpen. Welke dat zijn? Dat lees je verderop in dit artikel.


De Impact Business Models krijgen een duidelijker gezicht

Binnen het huidige B Corp raamwerk wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten impact: de operationele impact van een bedrijf en Impact Business Models (IBMs). Deze IBMs laten zien hoe het bedrijf met haar producten en/of diensten bijdraagt aan het oplossen van sociale en/of ecologische uitdagingen. Een essentieel onderdeel van de B Corp Certificering wat ons betreft.


Binnen de nieuwe standaarden krijgen B Corps publiekelijk meer erkenning voor hun prestaties op hun Impact Business Models. B Corps krijgen labels toegekend voor hoe ze presteren binnen het IBM, vergeleken met andere B Corps. Voorlopig denkt B Lab de labels Developing, Advanced, Outstanding en Leader. Wij hopen hiermee dat bedrijven verder gestimuleerd worden om vanuit het verdienmodel een (veel) grotere impact te maken.


Of de impact binnen een IBM ook zwaarder wordt gewogen dan operationele onderwerpen, is nog niet bekend. Een mens mag dromen, toch? 🙃


Verbeteren wordt verplicht

Moet je hercertificeren? Dan is het op dit moment niet verplicht om je score te verbeteren; je moet dus gewoon boven de 80 punten blijven. Binnen de nieuwe standaarden moeten B Corps bij de hercertificering kunnen aantonen dat ze hun impact hebben verbeterd. Dus, stel dat een net-zero target hebt gesteld voor je CO2-uitstoot, dan moet je laten zien dat je daar jaarlijks progressie op maakt. Best logisch toch, gezien de enorme ecologische en sociale uitdagingen die we met z'n allen moeten oplossen?


Wat zijn de nieuwe B Corp standaarden?

De vereisten voor de B Corp Certificering bestaan in het nieuwe raamwerk uit twee delen:

 • Foundational requirements: In de basis zijn er aantal dingen waar B Corp-bedrijven aan moeten voldoen. Zo wordt er hier gekeken of jouw bedrijf überhaupt in aanmerking komt voor de B Corp Certificering, maar bijvoorbeeld ook of je met controversiële industrieën te maken hebt.

 • Performance requirements: Inhoudelijk zijn dit de impact-onderwerpen waar B Corp-bedrijven op worden getoetst. Deze onderwerpen zijn afgestemd op de grote sociale en ecologische vraagstukken van deze tijd en helpen bedrijven om hun impact te verbeteren.


Nieuwsgierig naar die impact-onderwerpen? Hieronder lichten we de negen voorlopige impact-thema's één voor één toe.


Bedrijven die samenwerken met bedrijven uit controversiële industrieën kunnen extra vragen verwachten van B Lab.


Impact-thema 1: Purpose & Stakeholder Governance

Using business as a force for good – dat is waar jouw bedrijf actief op stuurt. Met een heldere purpose, stakeholders die een duidelijke stem hebben in beslissingen en eerlijke en transparante communicatie over je impact naar de buitenwereld toe. Het is belangrijk om stakeholders dus letterlijk een stem te geven. Je kunt bijvoorbeeld iemand aanstellen die de ‘belangen van de natuur’ behartigt. Als je met een beslissing besluit om deze persoon niet te steunen, moet je hierover transparant communiceren waarom je tegen de belangen van de ‘natuur’ ingaat.


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "The company considers impacts on stakeholders in decision making."

 • "The company’s highest governing body has an explicit oversight role in monitoring the company's social and environmental impact and stakeholder considerations."


Impact-thema 2: Workplace Culture

In B Lab's ogen bereik je een positieve workplace culture wanneer je medewerkers blij en tevreden zijn, het gevoel hebben dat ze ertoe doen, zich veilig voelen en ‘in dialoog’ met je zijn. Dit impact topic gaat over hoe je je medewerkers in hun kracht zet en hoe je hen een stem geeft in beslissingen.


Met regelmaat de tevredenheid en 't werkgeluk onder je medewerkers uitvragen, je medewerkers om input vragen voor (strategische) bedrijfsbeslissingen, en een plan hebben om de werkcultuur te verbeteren, zijn allemaal zaken waar je aan kunt denken.


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "When making decisions, the company considers feedback from workers on issues that affect them and informs them how their feedback was addressed."

 • "The company develops and implements a plan to improve the workplace culture."


Impact-thema 3: Fair Wages

Een fatsoenlijke levensstandaard voor jezelf en je gezin creëren, is een basisrecht dat andere rechten mogelijk maakt en armoede doorbreekt. Fair wages gaat hierover: of medewerkers – binnen je bedrijf én keten – een living wage worden betaald, en wat je doet om dat te bereiken.


Dit impact-thema is met name relevant voor product-gedreven bedrijven die produceren in het buitenland en te maken hebben met complexe of intransparante ketens. Voor hen wordt het belangrijk om onderzoek te doen naar de levensstandaard en wages van mensen uit de keten. Wat zijn hun kosten voor levensonderhoud en salarissen?


Of je nu producten maakt of niet, iedere B Corp moet in ieder geval aantonen dat de eigen medewerkers eerlijk en gelijkwaardig betaald krijgen.


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "The company informs workers how their wages are determined and what benefits they are entitled to."

 • "The company's base wages are 20% higher than the minimum wage."

 • "The company assesses its supply chain for potential living wage / income gaps."


Impact-thema 4: Justice, Equity, Diversity & Inclusion

We kunnen niet meer om JEDI (Justice, Equity, Diversity & Inclusion) heen. Binnen de nieuwe standaarden wordt het voor B Corps verplicht om hiermee aan de slag te gaan en actief bij te dragen aan het creëren van eerlijke en inclusieve gemeenschappen. Door op eerlijke wijze te recruiten, te bouwen aan een divers team, en initiatieven te creëren die een inclusieve werkomgeving creëren.


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "The company facilitates a discussion or survey about JEDI in the workplace."

 • "The company implements the required number of JEDI actions. These are captured in an action plan and progress is shared with relevant stakeholders, including all workers."

 • "The company implements inclusive hiring practices."


Impact-thema 5: Human Rights

Het respecteren en naleven van mensenrechten binnen de gehele keten gaat een grotere rol spelen binnen de nieuwe standaarden. B Corps moeten meer onderzoek doen naar waar en hoe mensenrechten mogelijk in het gedrang komen en bijdragen aan het voorkomen daarvan. Een onderwerp wat al gedekt wordt door de CSRD-verplichting, maar binnen het B Corp raamwerk nieuw is.


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "The company has a process for collecting, prioritizing and escalating information on actual and potential negative human rights impacts."

 • "The company considers actual and potential human rights impacts in its procurement decisions."


Impact-thema 6: Climate Action

De gevolgen van klimaatverandering zijn over de hele wereld merkbaar. We kunnen ons geen vertraging of greenwashing meer veroorloven. B Corps moeten zich daarom - in lijn met wetenschappelijke richtlijnen - inzetten om de klimaatcrisis en de gevolgen ervan te bestrijden.


Dat is waar dit impact-thema om gaat. Je moet inzicht hebben in de CO2-uitstoot van je bedrijf (op Scope 1, 2 én 3, volgens het Greenhouse Gas Protocol dus) en de reductie-doelstellingen moeten in lijn zijn met belangrijke klimaatafspraken (science-based). Grip krijgen op je ecologische voetafdruk is dus niet meer vrijwillig, maar moet elke B Corp (óók dienstverleners) gaan doen.


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "The company measures GHG emissions in its operations and value chain annually following the methodology of the Greenhouse Gas (GHG) Protocol."

 • "The company sets a 1.5°C aligned science-based net zero target (including interim targets) to contribute to reaching global net zero GHG emissions by 2050."


Impact-thema 7: Environmental Stewardship & Circularity

Circulaire en natuur positieve bedrijfsmodellen - de planeet schreeuwt erom. Met een duidelijke klimaatstrategie, moeten B Corps laten zien dat ze inzicht hebben in hun milieu-impact en concrete stappen zetten om die te verbeteren. Energie, water, afval en de impact op biodiversiteit zijn allemaal zaken die hieronder vallen.


Ook circulaire initiatieven vallen binnen dit impact-thema. Dus wat doet jouw bedrijf om beter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en afval (van het product en de verpakking) te minimaliseren?


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "The company conducts an assessment to identify actual and potential environmental impacts that are connected to their operations and value chain (including supply chain, product usage, and end-of-life)."

 • "Workers in relevant roles receive the necessary guidance to implement the environmental strategy."

 • "The company’s product development incorporates circularity principles and is in line with the waste hierarchy."


Impact-thema 8: Government Affairs & Collective Action

Om de sociale en ecologische vraagstukken van vandaag het hoofd te bieden, moeten we samen aan de bak. Niet concurreren, maar coöpereren om binnen het systeem maar buiten jouw kantoormuren veranderingen teweeg te brengen. Dat is waar dit impact topic over gaat.


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "The company takes at least two collective actions to advance social and/or environmental impact(s) with demonstrable contribution."

 • "The company mentors others, in its respective industry or in its value chain, to advance their environmental and/or social impact(s)."


Impact-thema 9: Complementary Impact Topics

Met de impact-thema's die we hiervoor hebben behandeld, kunnen bedrijven in de basis én breedte een positieve impact borgen. Maar B Lab erkent dat er ook andere relevante impact-thema's zullen zijn, die per bedrijf verschillen. Deze laatste standaard gaat dan ook over 't identificeren en verbeteren van deze effecten. Hoe dit er in de nieuwe standaarden precies uit komt te zien, is nog onduidelijk.


Welke requirements vallen hieronder? Een paar voorbeelden zijn:

 • "The company diligently answers Complementary Impact Topics questions from the B Impact Assessment."

 • "The company's highest governing body commits to two improvement goals for the most material themes, and goals are publicly disclosed."


Wanneer gelden de nieuwe B Corp standaarden?

Laten we ten slotte even stilstaan bij de tijdlijn. Want wat betekent dit nou voor B Corp bedrijven of bedrijven die nog B Corp willen worden?


Ben je al B Corp en moet je hercertificeren?

Om te bepalen wanneer deze nieuwe standaarden voor jou gaan spelen, moet je je submission date achterhalen. Da's niet zo moeilijk: ga naar de B Impact Assessment en bekijk je recertification date. Haal daar 6 maanden vanaf (dat is je deadline voor het opnieuw indienen van je B Impact Assessment) en je hebt je submission date.


In april 2024 kondigde B Lab aan dat B Corps met een submission date in 2025 moeten hercertificeren volgens de huidige standaarden. De B Corp bedrijven met een submission date in 2026 gaan naar verwachting als eerste met de nieuwe standaarden aan de slag.


De cyclus voor hercertificering blijft overigens staan op 3 jaar. Je hoeft niet eerder met de nieuwe standaarden te werken vóór je moet hercertificeren.


Wil je je bedrijf nog certificeren als B Corp?

Heb jij B Corp ambities? Dan moet je je ingevulde B Impact Assessment uiterlijk in 2025 indienen als je nog met de huidige standaarden mee wilt. Dien je hem in 2026 in, dan is de kans groot dat je met de nieuwe standaarden te maken krijgt.


Een specifieke vraag over de nieuwe standaarden? Of zit om met het B Corp raamwerk aan de slag te gaan en kun je wel wat hulp of inspiratie gebruiken? Neem dan contact op met Lise-Lotte via lise-lotte@etiquet.nl ☎️

Comments


bottom of page