top of page

Impact Strategie

Een kwestie van bestaansrecht: Team van Lumiforte bepaalt strategie op duurzaamheid

De uitdaging

Wat je krijgt als je de kracht van licht goed gebruikt? Lumiforte weet ‘t: een optimale oogst en een besparing van hulpbronnen. Als internationaal marktleider in kassencoatings en sportveldbelijning, was Lumiforte vastberaden om duurzaamheid breder te trekken dan productontwikkeling. En om hier als team mee aan de slag te gaan. Maar waar kan Lumiforte met haar producten en expertise het verschil maken? 

Omdat Lumiforte behoefte had aan richting, ontwikkelden we samen met het team een duurzaamheidsstrategie. Om deze vervolgens met meer collega’s te vertalen naar concrete doelstellingen en kerninitiatieven die passen bij de praktijk en cultuur van Lumiforte.

Hiermee sorteert Lumiforte voor op wet- en regelgeving en pakt ze haar verantwoordelijkheid in het verduurzamen van zowel het eigen bedrijf als de sectoren waarin ze actief is. En in de woorden van CEO Guido, zal dat in de toekomst “the bread and butter” van Lumiforte zijn.

Onze aanpak

Fase 1: Inzicht in impact

Een wereld die voor ons zo onbekend is - die wilden we goed leren kennen. Om de huidige impact en duurzaamheidskansen van Lumiforte in kaart te brengen:

  • Doken we in belangrijke bedrijfsdocumentatie

  • Hielden we diepte-interviews met interne en externe stakeholders

  • Vroegen we het gehele internationale team om hun visie en ambities op duurzaamheid met ons te delen

  • Gingen we een dag op pad, langs klanten en partners van Lumiforte in het Westland (a.k.a. de Glazen Stad)

Onze observaties en inzichten plus inspirerende praktijkvoorbeelden van andere bedrijven deelden we met het leadership team in de Inzicht Sessie, waarover we vervolgens in gesprek gingen. Hiermee was de basis voor de duurzaamheidsstrategie van Lumiforte gelegd.

Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 3.jpg
Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 5.jpg
Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 8.jpg
Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 4.jpg
Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 7.jpg
Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 6.jpg

Fase 2: Visie & Strategie

Wat is het hogere doel van Lumiforte? Op welke maatschappelijke vraagstukken heeft Lumiforte invloed, en waarop niet? De visie van Lumiforte; daarmee startten we de strategie-fase.

Goede discussies leidden tot een ruwe-diamant-versie van de ultimate outcome. Het perfecte startpunt om over strategische pijlers te gaan nadenken. Welke verandering willen we voor wie realiseren? En wie hebben we daarbij nodig? Dit resulteerde in vier Impact Pijlers, waarin Lumifortes belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd zijn.

Heldere kaders? Check! We maakten deze vervolgens een stuk concreter, door voor iedere pijler de kerninitiatieven te bepalen die leiden tot gedefinieerde mijlpalen. Hierbij maakten we onderscheid tussen mijlpalen voor de korte termijn (1 jaar) en de langere termijn (3 jaar). Om de voortgang binnen de pijlers te kunnen monitoren, stelden we impact metrics op. En daarmee stond de duurzaamheidsstrategie van Lumiforte als een kas - eh - huis.op.

Fase 3: Vertaalslag naar de praktijk

De inzet en input van het leiderschapsteam speelde een cruciale rol in het bouwen van de duurzaamheidsstrategie. Echter is een sterke strategie pas ‘t begin van bedrijfsbrede verduurzaming! Het zijn de mensen uit alle hoeken van het bedrijf die deze strategie naar hun eigen rol, processen en beleid moeten kunnen doorvertalen

 

We organiseerden creatieve sessies - online en offline - voor drie van de vier Impact Pijlers en nodigden daar 5-7 collega’s voor uit. Met hen brainstormden we over initiatieven en maatregelen die deze Impact Pijler binnen hun dagelijkse bedrijfscontext tot leven zouden wekken. Deze grootste en kleine ideeën werden geprioriteerd en we bespraken de logische eigenaar.

Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 9.jpg
Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 10.jpg
Duurzaamheidsstrategie Lumiforte - Etiquet 2.JPG

Wat we opleverden

Dit strategische en creatieve traject bracht duidelijkheid over wat duurzaamheid voor Lumiforte betekent. Wat we opleverden? Een duurzaamheidsstrategie - gevangen op één poster - die kraakhelder maakt waar Lumiforte voor staat en gaat. Die nu overigens levensgroot in de kantine hangt!

Met deze duurzaamheidsstrategie onder de arm, kan Lumiforte zichzelf en haar stakeholders scherp houden; zijn we met de juiste dingen bezig? De duurzaamheidsstrategie is daarmee richtinggevend, verbindend en inspirerend - voor zowel externe stakeholders als team Lumiforte. 

Na het traject met Etiquet, is o.a. dit gebeurd

Er zijn Pillar Leads aangesteld: kartrekkers die de verantwoordelijkheid dragen voor het continu blijven aanjagen en implementeren van initiatieven binnen iedere specifieke Impact Pijler.

Nauwere samenwerking met ketenpartners, om producten te verduurzamen. “We merken dat zij óók willen verduurzamen en vergroenen en we elkaar daarbij kunnen en willen helpen.”

Er is een Internal Change Makers groepje op stoom gekomen, van waaruit actie wordt ondernomen: van een duurzaamheidsbibliotheek op kantoor, tot het initiëren van een opruimactie in de wijk.

Lumiforte x Etiquet - Duurzaamheidsstrategie 3 (1).png

Guido Janssen

CEO

QUOTE.png
Een jaar geleden waren wij puur bezig met het verduurzamen van ons productportfolio. Verder dan dat keken we nog niet. Er was nog veel onwetendheid over wat we nog meer konden doen om sociale en ecologische waarde te creëren voor bijvoorbeeld ons team, de (lokale) gemeenschap, onze eindgebruikers. Dat hebben we nu wel helder! We hebben met jullie flinke stappen gemaakt.
CEO Guido aan het woord

Meer weten over de uitdaging van Lumiforte? Of wil je van Guido zelf horen hoe hij dit traject met ons ervaren heeft?

Ook oren naar een heldere stip op de horizon en impact strategie?

Mail naar floor@etiquet.nl

Bel Floor op 06 211 96 702

OVER ONS (Floor)_4x-8.png
bottom of page