top of page

Duurzaamheidstraject

Pionieren binnen een traditionele industrie: CARU Containers maakt werk van haar sociale en ecologische impact.

De uitdaging

Als voorloper binnen de container-industrie is CARU Containers een paar jaar geleden voortvarend met haar CO2-uitstoot aan de slag gegaan. Maar dit Rotterdamse familiebedrijf besefte al snel dat duurzaamheid verder gaat dan dat. Het vinden én verwezenlijken van een meer holistische benadering van duurzaamheid, was de behoefte die CARU bij ons op tafel legde.

CARU's commitment en bereidheid om tijd te investeren in het eigen maken van duurzaamheid, maakte dat we eind 2022 een lange termijn samenwerking zijn gestart. Onze rol? Richting geven en inspiratie en ideeën inbrengen, maar vooral: in nauwe samenwerking met Sustainability Manager Thirza en het team van CARU zorgen dat duurzaamheid voorgoed een plek krijgt, bij de mensen én in processen.

Onze aanpak

Fase 1: CARU's B Corp potentie

Of de B Corp Certificering een waardevolle houvast biedt om duurzaamheid breder te verankeren, was één van CARU’s vragen aan ons. Daarom creëerden we in deze eerste fase een nulmeting binnen dit internationale raamwerk, om zo CARU's B Corp potentie en duurzaamheidskansen boven water te halen.

Middels diepte-interviews, een meeloopdag en het doorakkeren van documentatie, beantwoordden we de vragen van de B Impact Assessment. We koppelden de resultaten aan team CARU terug in een Inzicht Sessie en hakten op basis van onze analyse de knoop door: CARU verduurzaamt met als langetermijndoel becoming a B Corp.

Duurzaamheidstraject CARU Containers 3.JPG
Duurzaamheidstraject CARU Containers 6.JPG
Duurzaamheidstraject CARU Containers 5.JPG
Duurzaamheidstraject CARU Containers 11.jpg
Duurzaamheidstraject CARU Containers 10.jpg

Fase 2: In co-creatie aan de slag

Sommige duurzaamheidskansen waren herkenbaar, andere waren nieuw voor CARU. We kozen ervoor om in creatieve sessies invulling te geven aan nieuwe, grotere thema’s, zoals filantropie. Hier nodigden we diverse collega’s van CARU voor uit, die zich konden aanmelden via een bedrijfsbreed gedeelde survey.

In deze sessies maakten we kennis met het onderwerp, bespraken we inspirerende voorbeelden en brainstormden we over passende maatregelen en concrete acties. Maar óók kleine duurzaamheidskansen kregen aandacht. Die pakten we met relevante collega's in kortere werksessies of 1-op-1'tjes op.

Fase 3: Structureel vooruit

Na de belangrijkste onderwerpen een vliegende start te hebben gegeven, was het tijd voor implementatie. Essentieel daarbij was het invoeren van een werkritme en het opstellen van een intern duurzaamheidsteam bij CARU, met Thirza als kartrekker. Dat CEO Stijn daar (nog steeds) onderdeel van is, laat zien dat CARU duurzaamheid echt serieus neemt.

Onze rollen tijdens deze fase?

  • Bewaken van het proces en de voortgang

  • Faciliteren van onderwerp-specifieke overleggen

  • Adviseren en hulp bij uitvoering, door bijvoorbeeld een V1 van beleidsstukken op te zetten en te helpen bij het van de grond krijgen van een vrijwilligersprogramma

Duurzaamheidstraject CARU Containers.JPG
Duurzaamheidstraject CARU Containers 12.jpg

Wat we opleverden

Duurzaamheidstraject CARU Containers 7.JPG

Zowel MIRO als de B Impact Assessment hebben ons dit traject geholpen om overzicht te behouden en CARU’s progressie te monitoren. Zo werkten we in 't begin toe naar een persoonlijke en dynamische B Corp Roadmap in MIRO - gevuld met geprioriteerde én uitgedachte duurzaamheidskansen op alle impact areas binnen de B Corp Certificering. 

Zodra we startten met implementatie, zochten we aansluiting bij de huidige werkwijze en tooling van CARU. We zetten CARU’s B Corp Roadmap over naar JIRA en gebruiken dit platform om tweewekelijks status-updates te delen, maandelijks de duurzaamheidstaken te beleggen en per kwartaal CARU's progressie te bespreken. De basis voor een governance-structuur gericht op blijvend impact maken. 

Duurzaamheidstraject CARU Containers 9.jpg

Praktisch zijn we (o.a.) hiermee aan de slag gegaan

Een professionaliseringsslag op people-vlak, waaronder een personeelshandboek vol beleid, benefits en processen

Initiatieven om met CARU's supply chain afspraken te maken over duurzaamheid en in gesprek te gaan over hoe zaken beter kunnen

Een visie op filantropie die richting geeft aan donaties en vrijwilligerswerk, samen met het team neergezet

Interne communicatie-initiatieven gestoeld op het verbeteren van bewustzijn onder medewerkers en stimuleren van duurzaam gedrag

Merel Mollema Fotografie - Etiquet '22 - 10.png

Thirza Belder

Sustainability Manager

QUOTE.png
We zijn nu bijna een jaar bezig en de samenwerking met Etiquet bevalt enorm. Wanneer je start met de B Corp certificering, komt er ineens heel veel op je bord. Etiquet heeft ons geholpen het overzicht te bewaren en progressie te blijven boeken. Sinds we samenwerken, leeft duurzaamheid meer bij CARU. Waar het eerst nog een taak van het duurzaamheidsteam was, worden collega’s uit verschillende hoeken nu betrokken bij de projecten en merk je dat er steeds meer enthousiasme ontstaat over het onderwerp bedrijfsbreed.

Ook de behoefte om structureel aan duurzaamheid te werken?

Mail naar pieter@etiquet.nl

Bel Pieter op 06 42 67 16 82

Duurzaamheidsstudio Etiquet - Pieter.png
bottom of page